Hem
Hus

Stängsel

Stängsel, staket eller plank
Olika ord för samma sak. Eller ord för olika saker.
Stängsel brukar användas i de fall när man pratar en konstruktion som avgränsar ett område men som det ändå går att se igenom.
En definition på stängsel brukar vara att det är ihålligt. Ibland brukar en del även plank ingå i den gruppen som kallas stängsel.
Nu är plank ett gränsfall. Ett plank är i allmänhet gjort av trä och brukar då kallas för staket eller mer specifikt trästaket.
Men om planket eller staket har spjälor som sitter ihop passar det inte riktigt in i definitionen stängsel då det saknar möjligheten att kunna se igenom.


 
 
Närliggande: